Synops

Programmamanager, adviseur en procesbegeleider

Met Synops richt ik mij op strategievorming, strategie implementatie en organisatieverandering.

Strategievorming

Ik treed op als procesbegeleider voor directie of MT bij het vormen van een nieuwe visie of strategie. Daarbij maken we een gedegen analyse van de omgeving. Het opstellen van een scenarioplanning pas ik daarbij regelmatig toe. De visie en strategie wordt in heldere taal verwoord en zo concreet mogelijk gemaakt. Hierbij sla ik direct de brug naar de strategie implementatie door in deze fase de haalbaarheid van de plannen direct te toetsen.

Strategie implementatie

Het goed implementeren van een strategie vraagt sturing en overzicht. De strategie moet door het management continu op een consistente wijze worden uitgedragen. Daarnaast moeten de juiste activiteiten worden uitgevoerd om de doelen te bereiken en de gehele organisatie mee te laten bewegen. Als programmamanager ben ik daarin sparring partner voor het management en stuur ik continu op het te behalen resultaat.

Organisatieverandering

Organisaties worstelen regelmatig met de vraag hoe een onderdeel of afdeling effectiever en efficiënter kan werken. Ik adviseer over deze vraagstukken en werk regelmatig als procesbegeleider / projectleider samen met een werkgroep van de klant om de organisatie effectiever te maken. 

Voorbeelden van projecten zijn:

 

Ik maak bij deze projecten dankbaar gebruik van mijn technisch bedrijfskundige achtergrond, mijn vermogen om snel en goed te schakelen tussen strategie en operatie en om ingewikkelde concepten en situaties snel op een eenvoudige manier inzichtelijk te maken.