Werkwijze

De veranderaanpak staat centraal bij het opzetten van projecten. Samen met de opdrachtgever wordt bepaald welke aanpak zowel het beste inhoudelijke resultaat als de beste acceptatie en dus implementatie van het resultaat zal geven. In veel strategie-implementatie trajecten heeft dit geleidt tot een sterk participatieve aanpak, waarbij medewerkers zelf hun toekomstige organisatie ontwikkelen. Deze participatie leidt vaak tot veel energie en bereidheid om het werk slimmer te gaan uitvoeren.

Voor het slimmer inrichten van organisaties wordt bekeken welke vaste paradigma’s er zijn en welke mogelijk losgelaten moeten worden. Dit wordt gecombineerd met bedrijfskundige ideeën en technieken uit o.a. de BPR-school. Deze aanpak leidt tot verfrissende ideeën om de werkzaamheden en de organisatie slimmer in te richten.

Binnen projecten vervuld Synops de rol van projectmanager, facilitator en coach voor uw medewerkers, waardoor er gezamenlijk een goed resultaat wordt bereikt.

Wilt u meer weten over de aanpak van Synops, neemt u dan contact met ons op om uw eigen cases of een voorbeeld cases met u door te nemen.