Publicaties

Creatieregie

Verandering realiseren vanuit visie en verbinding


Zorginstellingen zijn bezig met een groot aantal veranderingen en vernieuwingen in de dienstverlening. In de komende jaren lijkt deze verandering een constante te worden. Het goed en slim inrichten van deze veranderingen is van groot belang om op een efficiënte manier gereed te zijn voor de toekomst. Dit artikel beschrijft een te volgen aanpak in de verschillende stappen van een veranderingstraject en biedt simpele modellen voor de projectaanpak. De rode draad is werken vanuit visie en verbinding met de medewerkers. U speelt daar zelf een cruciale rol in als veranderaar. (september 2005, Zorgmanagementtools, Jan-Willem Meiburg en Carolijn Ploem)

klik hier om de samenvatting te downloaden

klik hier om het volledige artikel te downloaden

Veranderen vanuit visie en verbinding

Het woord 'veranderen' roept bij veel mensen kippenvel op. Het wordt zo vaak gebruikt. Het lijkt haast of verandering nog de enige constante is in organisaties, want stilstand is achteruitgang. Veranderen kan mensen ook inspireren en weer energie geven. Belangrijk daarbij is dat de verandering vanuit een inspirerende visie start en dat de verandering in verbinding met elkaar tot stand komt, zowel verbinding tussen de medewerkers als tussen de verschillende organisatieonderdelen.
(voorjaar 2005, Handboek Fondsenwerving, Jan-Willem Meiburg)

klik hier om het artikel te downloaden

Simpel is al gek genoeg

Simplificatie zorgt voor een slagvaardige organisatie


‘Keep it simple’ is hèt uitgangspunt voor het inrichten en besturen van organisaties. Na verloop van tijd vormen uitzonderingen echter de regel. In de jaren negentig zijn de routinematige primaire processen met behulp van ‘Business Process Redesign’ efficiënt én effectief herontworpen. De niet routinematige processen en de besturing van de organisatie zijn echter nauwelijks fundamenteel onder de loep genomen. Hooguit is er als gevolg van de recessie de kaasschaaf over gegaan. Nu organisaties uit het dal opklauteren is simplification een methode om deze niet-routine processen en besturing lean and mean in te richten. Niet met de kaasschaaf maar met de schroevendraaier. Managers en kenniswerkers zijn onderwerp en lijdend voorwerp. De resultaten zijn groot: snelle besluitvorming, minder kosten, horizontale synergie, hoger lerend vermogen, snellere innovatie. Kortom: ‘fit for growth’. En de timing is ‘NU’!

(najaar 2004, TurnAround, Jan-Willem Meiburg en Jelmer Heida)

klik hier om het artikel te downloaden

Kosten reduceren zonder pijn via de ketenmethode

De zoektocht naar de verborgen bedrijfsschatten.
In de huidige economische omstandigheden zien we wekelijks berichten over massa-ontslagen en zijn kostenreductieprogramma's niet van de lucht. Alhoewel arbeidskostenreductie voor de lange termijn vaak slecht uitpakt, blijft dit een geëigend middel. Kostenreductie volgens de kaasschaafmethode, verdeelt de lasten over alle kostenposten en afdelingen. Dit geeft allerlei negatieve gevolgen, zoals demotivatie van de medewerkers. Dit kan anders, kosten kunnen op een slimmere manier gereduceerd worden, zonder de nadelen op de lange termijn.
(2002, FMI, Jan-Willem Meiburg)

 klik hier om het artikel te downloaden